Bemutatkozik a Budapesti Torna Szövetség

by admin 2 450 views0

Budapesti Sportszövetségek Uniója és Budapest Főváros Önkormányzata közös célként tűzte ki a Budapesti Sportszövetségek bemutatását, tevékenységük megismertetését. Ezen cél elérésének eszközeként indult el a „Bemutatkozik a Sportszövetség” cikksorozat, amelynek köszönhetően betekintést nyerhetünk a budapesti sportszövetségek világába. A következőkben a torna sportág kerül kifejtésre, valamint a Budapesti Torna Szövetség kerül górcső alá.

Röviden a Budapesti Torna Szövetségről

 

A Budapesti Torna Szövetséget 1952-ben alapították. Jelenlegi vezetését tekintve, a Szövetség Elnöke Dr. Horváth Gábor, a Főtitkári pozíciót pedig már a szövetség megalakulása óta, a Testnevelési Egyetemen hosszú idő óta dolgozó tanár, Szakály Ernő tölti be.

A Szövetség működését az alapszabálya határozza meg, a különböző feladatok elvégzését pedig a 9 főből álló Elnökség irányításával, a szakcsoportok végzik. Az Elnökség tagjai Benke Attiláné, Dr. Héder János, Donga Árpád, Aradiné Deák Katalin, Dr. Magyar Béla, Árvay Katalin és Varga Lajos, egykori kiváló tornász testnevelők, kiemelkedő sport múlttal rendelkező edzők és olimpikonok.

Pozitívumként említendő, hogy a Szövetség elnökségi tagjai hosszú időn át részt vettek a különböző szintű sportszakember képzésekben, így sportági és a testnevelő tanári területen megfelelő ismertséggel rendelkeznek. A szervező munka területén a személyes kapcsolatok felvételénél gyorsabban találnak „közös hangot”, mely körülmény a megállapodások, szerződések megkötésekor gyorsítja az azonos szakmai színvonalú megbeszéléseket.A sikeres és hatékony munkát segítik további kerületi sportvezetők, iskolaigazgatók, és testnevelő tanárok, valamint Dr. Horváth Gábor Úr elmondása alapján a szakcsoportok tagjai is rendkívül nagy szakmai gyakorlattal rendelkeznek az oktatás, az edzőképzés, a diáksport, és a versenyrendezés területén is, így erősítve a szakmai megalapozottságot.

A Szövetség működéséhez támogatást nyújt Budapest Főváros Önkormányzata, valamint a Magyar Torna Szövetség, változó mértékű összeggel. Mindemellett időnként különböző pályázaton nyert támogatások is segítik a Szövetségi működést és helytállást.

A pénzügyi támogatás kiegészítése egyre inkább szükségessé válik a Szövetség életében, hiszen a Budapesti Torna Szövetség folyamatosan futó programjai és eseményei egyre nagyobb népszerűségnek örvendnek, a résztvevők száma folyamatos növekszik, mely lendület hatására a rendezvények és versenyek száma is növekszik, mely számnövekedés komolyabb költségeket is allokál.

Itt példaként említendő a nagy népszerűségnek örvendő, úgynevezett „CSIVIT” (Csupa Izom, Vidámság, Torna) tornavetélkedő, melynek célcsoportja a 6-12 éves korosztály.  

                    

 

 A „CSIVIT” verseny célja:

 • az általános iskolai tanulók mozgásos programjának szélesítése,
 • olyan vetélkedőformák elterjesztése, mely lehetővé teszi a tanulók nagy tömegeinek részvételét,
 • a torna, fejlesztő hatásának széles körben történő érvényesítése,
 • a mindennapos testnevelés hatékonyságának segítése,
 • valamint a sportági kiválasztás bázis növelése.

 

A Budapesti Torna Szövetség, említésre méltó esemény továbbá a „Tornázni öröm” diáktorna, mely az általános és középiskolai réteget célozza meg. A „Tornázni Öröm” tornamozgalom versenyein, korosztályi megkötés nélkül, minden tanuló részt vehet. Az érdeklődéstől és a teljesítőképességtől függően választhatnak a tanulók az egyes versenyszámokban való részvételről. A választási lehetőség évről-évre bővült. Ma már a Jelvényszerző tornaverseny mellett, Minitrampolin-ugrás, zenés együttes gyakorlat, gúla-építés, mászó és függeszkedő versenyeken lehet részt venni.

 

A „Tornázni öröm” vetélkedő célja:

 • A tanulók szabadidő sportprogramjának szélesítése,
 • a diákok tömegeinek aktivizálása olyan versennyel, amelyre a felkészülés részben testnevelési órán történhet,
 • a torna, fejlesztő hatásának az ifjúság egészséges testi és szellemi fejlődésének elősegítése, kiegészítése,
 • a diákolimpia tornaversenyeire való felkészülés segítése.

 

A Szövetség ezen hatékony működését nagyban segíti, hogy számos szervezettel szoros együttműködésben dolgozik. A Testnevelési Egyetemmel például már hosszú idő óta megkötött „Együttműködési Szerződés” keretében segíti egymást a két szervezet. A hallgatóknak gyakorlati képzést biztosít a Szövetség, különböző torna rendezvényeken, ugyanakkor a Testnevelési Egyetem tanárai segítik az egyes szakcsoportok munkáját. A Budapesti Torna Szövetség napi kapcsolatban van a Magyar Torna Szövetséggel és a Budapesti Diáksport Szövetséggel is, mely kapcsolatok ugyancsak rendkívül értékesek a Szövetség életében (például a már említett CSIVIT program életre-keltése is ezen együttműködési hármas eredménye.)

Az együttműködés és szoros munkakapcsolat a Fővárosi Önkormányzat Sport Osztályával és a Budapesti Sportszövetségek Uniójával is él, mely hármas szinergikus hatások elérését eredményezi.

 

 Milyen aktuális sportesemények, események várhatóak a közeljövőben?

A 2018. év őszi versenyidőszak kiemelt jelentőségű versenye a Minitrampolin Budapest bajnokság csapat, egyéni, és szinkron versenye.

Az őszi versenyidőszak másik jelentős sporteseménye a középiskolai leány kötélmászó és fiú függeszkedő Budapest bajnokság, a kőbányai Szent László Gimnáziumban. Felemelt csapatlétszámmal és az egyéni versenyekhez kapcsolódva rendezik meg a vándormászás 5 kötélen teljesítmény próbát, külön elismerő jutalomért (ERŐ EDZETTSÉG EGÉSZSÉG feliratos ajándékpóló).

Végül, de nem utolsó sorban megrendezésre kerül az év legnagyobb képességfejlesztő vetélkedője, a Szuper Kötélmászó és Függeszkedő verseny 9 méteres kötélen, a Piarista Gimnáziumban.

 

A jövő évi Európa Sportfőváros programsorozathoz, a Budapesti Torna Szövetség a kétnapos ifjúsági Torna Gálával kíván csatlakozni (CSIVIT, TORNÁZNI ÖRÖM!), hiszen ezen rendezvények, minőségi illeszkedést jelenthetnek a 2019. évi Európa Sportfőváros címmel és programmal.

 

A Budapesti Torna Szövetségnek milyen rövid, illetve hosszú távú célkitűzései vannak a jövő tekintetében?

Rövid távú célok:

 • A második félévi program összeállítása, véglegesítése,
 • A programokhoz a szükséges költségek biztosítása,
 • A 2019. évi Európai Sportfőváros programsorozatban a Budapesti Torna Szövetség kiemelkedő szerepvállalásra készül, mind a „CSIVIT” mind pedig a „Tornázni Öröm” és a közös programokkal együtt.

 

Hosszabb távú célok:

 • A szövetség bevételeinek növelése, stabilizálása,
 • A programokon részt vevők számának 20%os növelése a következő két évben,
 • Humánerőforrás fejlesztés, a szervezői csapatok fiatalítása, anyagi elismerésének biztosítása,
 • Együttműködési megállapodások újragondolása a stratégiai partnerekkel,
 • Fővárosi Önkormányzat – a támogatások kiszámítható és emelkedő arányainak elérése,
 • Magyar Torna Szövetség – a torna sportág utánpótlás programjában való sajátos részvétel a programok pénzügyi támogatásának elérése (támogatási célok),
 • Budapesti Diáksport Szövetség (gyakorlati célok, együttműködés a rendezvények előkészítésében, rendezésében.

 

Egyéb releváns információ

2019-ben a CSIVIT és TORNÁZNI ÖRÖM döntőit a 21 éves gyakorlat alapján a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei ZRT.-nél a PALATÍNUS strandfürdő napozó zöld területén tervezi megrendezni a Szövetség. A rendezvény tervezett időpontja 2019 május utolsó hete, szerda-csütörtöki napon.