Mire való az iskola?

“Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen a tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát, megtanulja szeretni, amit csinál, és megtalálja azt a munkát, amit szeretni fog.”

(Szent-Györgyi Albert nyomán)

Tisztelt Érdeklődő!

Képzéseink 2020 őszén is indulnak az alábbi sportágakban:

Akrobatikus rock ’n’ roll, Akrobatikus torna, Asztalitenisz, Atlétika, Biliárd, Birkózás, Bowling, Búvársport, Curling, Erőemelés, Evezés,  Gyorskorcsolya, Íjászat, Jégkorong, Judo, Kajak-kenu, Karate, Kerékpár, Kick-box, Kosárlabda, Kung-fu, Labdarúgás, Lovassport, Muay thai, Műkorcsolya, Műugrás, Ökölvívás, Öttusa, Ritmikus gimnasztika, Röplabda, Sakk, Sportlövészet, Súlyemelés, Szinkronúszás, Taekwondo, Tájékozódási futás, Teke, Tenisz, Testépítés-fitness, Tollaslabda, Torna (férfi-női), Triatlon, Úszás, Versenytánc, Vitorlázás, Vívás, Vízilabda

Engedélyhez nem kötött tanfolyamot nem indítunk.

 

 

A 2020-2021-as képzési év kiírásainak és benyújtandó dokumentumainak megtekintése

 

 
 
Felnőttképzési engedélyhez kötött tanfolyamaink a következők:

1. SPORTEDZŐ KÉPZÉS (SPORTÁG MEGJELÖLÉSÉVEL)

Mivel foglalkozik a Sportedző?

Célirányosan tervezi, szervezi és irányítja a sportolók, csapatok rövid-, közép- és hosszú távú felkészítését és versenyeztetését. Megtanítja a sportág technikai, taktikai és játékrendszer-ismereteit, játék- és versenyszabályait.

Értékeli a sportolók edzéseken és a versenyeken nyújtott teljesítményét, a korszerű pedagógiai és edzéselvek, edzésmódszerek figyelembevételével fejleszti teljesítőképességüket és teljesítőkészségüket. Felméri sportolói állóképességét, technikai tudását, valamint edzéstervet készít, irányítja annak végrehajtását. Edzőmérkőzéseket és -versenyeket, illetve edzőtáborokat szervez. Megszervezi és koordinálja a rábízott sportolók felkészítésében együttműködő szakemberek tevékenységét (sportorvos, pszichológus stb.). Részt vesz a sport és egyéb szabadidős tevékenységet szervező egység/intézmény munkájában.

Karrier lehetőségek:
Szakképzett edző, sportszervező, -irányító
Fitnesz- és rekreációs programok irányítója
Megszerezhető végzettség: Sportedző (a sportág megjelölésével)  szakképesítés
Képzés típusa: OKJ
Képzés azonosító száma: 54 813 02
A képzés óraszáma: 800
A képzés megkezdésének feltétele, célcsoport: Érettségi végzettség
Képzés szakterülete: Oktatás
Képzés szintje: Emelt szintű szakképesítés
A képzés tananyagegységei, szakmai követelménymoduljai:
 • 10322-12 Pedagógiai, pszichológiai és kommunikációs alapok
 • 10323-12 Egészségügy és elsősegélynyújtás
 • 10324-12 Edzéselmélet és gimnasztika
 • 10325-12 Szervezés és vállalkozás alapjai
 • 10326-12 Sportági alapok
 • 10327-12 Sportedzői szakismeretek
 • 11498-12 Foglalkoztatás I.
 • 11499-12 Foglalkoztatás II.
Az 58/2013. (XII.13.) NGM rendelet által meghatározott képzési mutatók a 2019/2020-as sportedző képzésre vonatkozóan:
 • résztvevők elégedettségmérési mutatóinak átlaga: 9,38/10
 • sikeresen vizsgázó résztvevők aránya: 100%
 • résztvevők vizsgaeredményeinek átlaga: 4,69
 • Magyar Képesítési Keretrendszer szerinti szintje: 5
 • Európai Képesítési Keretrendszer szerinti szintje: 5
Szóbeli vizsgafeladatok a komplex szakmai vizsgához (Sportedző – Egészségügy, Edzéselmélet)
Szóbeli vizsgafeladatok a komplex szakmai vizsgához (Sportedző – Gimnasztika)
Szakmai követelménymodulok_Sportedző
Szakmai és vizsgakövetelmények_Sportedző
 

2. SPORTOKTATÓ KÉPZÉS (SPORTÁG MEGJELÖLÉSÉVEL)

Mivel foglalkozik a Sportoktató?

A sportoktató megtanítja a sportág legalapvetőbb technikai, taktikai és szabályismereteit. Oktató, nevelő, képző tevékenysége eredményeként a tanítványok alkalmassá válnak a sportszerű versenyzésre, sportteljesítményük folyamatos és fokozatos növelésére, az egészséges életmód – ennek részeként a rendszeres testedzés, sportolás – népszerűsítésére. Sportágában sporttanfolyamokat szervez és

A sportoktató sportágában részt vesz a versenyek szervezésében és azok lebonyolításában. Kapcsolatot tart az érintett sportszervezetekkel és intézményekkel, képviseli a sportág érdekeit. Igény szerint közreműködik a nevelési-oktatási intézmények sporteseményeinek szervezésében és lebonyolításában. A szabadidősport terén részt vesz a szabadidőközpontok, – klubok munkájában, ilyen jellegű foglalkozásokat szervez.

Sportági képzettségének megfelelő programok szervezésével közreműködik a diákok tanórán kívüli foglalkoztatásában, a szabadidő hasznos és kulturált eltöltésében.

A sportoktató olyan képességekkel, készségekkel rendelkezik, amelyek lehetővé teszik tudása gyakorlati alkalmazását: a mozgásos cselekvések – a sportági technikák és a képességfejlesztő gyakorlatok – alapszintű bemutatását és oktatását.

Tisztában van a sportág egészségügyi követelményeivel, veszélyhelyzeteivel, s megfelelő képzettséggel rendelkezik ezek betartásához, illetve elkerüléséhez. Az általa irányított közösség vagy egyén motoros, testi, személyiség- és teljesítményfejlődése iránt felelősséget érez, etikusan kezeli a teljesítményértékekkel összefüggő cél-eszköz kapcsolat elemeit és megvalósítási módjait.

Karrier lehetőségek:
Fitnesz- és rekreációs programok irányítója
Megszerezhető végzettség: Sportoktató (a sportág megjelölésével) szakképesítés
Képzés típusa: OKJ
Képzés azonosító száma: 31 813 01
A képzés óraszáma: 200
A képzés megkezdésének feltétele, célcsoport: Alapfokú iskolai végzettség
Képzés szakterülete: Oktatás
Képzés szintje: Alsó középfokú részszakképesítés
A képzés tananyagegységei, szakmai követelménymoduljai:
 • 10322-12 Pedagógiai, pszichológiai és kommunikációs alapok
 • 10323-12 Egészségügy és elsősegélynyújtás
 • 10324-12 Edzéselmélet és gimnasztika
 • 10325-12 Szervezés és vállalkozás alapjai
 • 10326-12 Sportági alapok
Az 58/2013. (XII.13.) NGM rendelet által meghatározott képzési mutatók a 2019/2020-as sportoktató képzésre vonatkozóan:
 • résztvevők elégedettségmérési mutatóinak átlaga: 8,87/10
 • sikeresen vizsgázó résztvevők aránya: 100%
 • résztvevők vizsgaeredményeinek átlaga: 4,64
 • Magyar Képesítési Keretrendszer szerinti szintje: 3
 • Európai Képesítési Keretrendszer szerinti szintje: 3
Szóbeli vizsgafeladatok a komplex szakmai vizsgázhoz (Sportoktató – Egészségügy, Edzéselmélet)
Szakmai követelménymodulok_Sportoktató
Szakmai és vizsgakövetelmények_Sportoktató

 

3. SPORTSZERVEZŐ, -MENDZSER KÉPZÉS

Mivel foglalkozik a Sportszervező, -menedzser?

Sportszervezeteket hoz létre és irányítja azok működését. Sportvállalkozásokat, sportegyesületeket, szakosztályokat, csapatokat és sportolókat menedzsel. Sporttanfolyamokat, edzőtáborokat, sportversenyeket és egyéb sportrendezvényeket szervez. Részt vesz az állami és önkormányzati sportpolitikai célok és feladatok megvalósításában. Projekteket dolgoz ki a sporttevékenység fejlesztésére, pályázatokat készít.

Sportlétesítmények menedzsmentjében közreműködik, bővíti, fejleszti a sportszolgáltatásokat, hatékonyan üzemelteti és fejleszti a létesítményt.

Karrier lehetőségek:
Sport- és rekreációs tevékenységet folytató egység vezetője
Szakképzett edző, sportszervező, -irányító
Konferencia- és rendezvényszervező
Megszerezhető végzettség: Sportszervező, -menedzser  szakképesítés
Képzés típusa: OKJ
A képzés óraszáma: 480
A képzés megkezdésének feltétele, célcsoport: Érettségi végzettség
Képzés szintje: Felső középfokú szakképesítés
A képzés tananyagegységei, szakmai követelménymoduljai:
 • 10328-12 Vállalkozástan
 • 10329-12 Rendezvényszervezés
 • 10330-12 Szakmai interakciók
 • 10331-12 Sportlétesítmény-menedzsment
 • 10332-12 A sport alrendszerei és társadalmi környezete
 • 10333-12 Sportszervezetek működése és menedzsmentje
Az 58/2013. (XII.13.) NGM rendelet által meghatározott képzési mutatók a 2019/2020-as sportszervező, -menedzser képzésre vonatkozóan:
 • résztvevők elégedettségmérési mutatóinak átlaga: 8,93/10
 • sikeresen vizsgázó résztvevők aránya: 100%
 • résztvevők vizsgaeredményeinek átlaga: 4,41
 • Magyar Képesítési Keretrendszer szerinti szintje: 5
 • Európai Képesítési Keretrendszer szerinti szintje: 5
Szóbeli vizsgafeladatok a komplex szakmai vizsgához (A sport társadalmi környezete, sportszervezetek,sportlétesítmények, sportrendezvények és sportvállalkozások menedzselése)
Szakmai követelménymodulok_Sportszervező, -menedzser
Szakmai és vizsgakövetelmények_Sportszervező, -menedzser

 

Az aktuális képzési év képzési programjai az ügyfélszolgálaton megtekinthetőek! 

 

BSU  képző- és vizsgaközpont

Intézmény nyilvántartásba vételi száma: E-000862/2014

Nyilvántartásba vételi adatok (sportedző sportágak)
Vizsgaszervezési engedélyek (sportedző sportágak)
(Amelyik sportágban sportedzői képzésre és vizsgáztatási engedéllyel rendelkezünk, a részszakképesítésének megfelelőlen sportoktatói képzés is indítható belőle, illetve a vizsgáztatás is engedélyezett.)
Nyilvántartásba vételi adatok (sportszervező, -menedzser)
Vizsgaszervezési engedély (sportszervező, -menedzser)

 

További információkért érdeklődjön alábbi elérhetőségeinken:

Ügyfélszolgálat

Cím: Fővárosi Sportszékház 1053 Budapest, Curia utca 3. IV. emelet 1.

Ügyfélfogadási idő:
Hétfő – Péntek: 9-17 (ezen kívüli időpontokat illetően előzetes telefonos egyeztetés szükséges)

Telefon:
Tóth Erika (képzés vezető): + 36 70 370 7803

E-mail: kepzes@bsu.hu

Az információs, ügyfélszolgálati és panaszkezelési rendszer működése
Felnőttképzési szolgáltatások jegyzéke
Hozzájáruló nyilatkozat – személyes adatok kezeléséhez